Vi kombinerar Ultraviolett Ljus och X-rays

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) orsakas av Covid-19, men också av andra virus, multiresistenta bakterier, transplantationsreaktioner, transfusionsreaktioner och immunreaktioner.

Vi vill nu addera vår patentskyddade kliniska apparat till arsenalen på sjukhus World-Wide.

" The apparatus was invented by Nicolas Feldreich, 2016 MD & researcher at Karolinska Institutet, studying ultraviolet treatments of immun-over-reactions otherwise causing lung-liver and GI transplant rejections at Karolinska University Hospital  "

Den femtonde Mars 2021 publiceras en fas-1 studie som visar att Low-X-Rays lindrar reaktionen på Covid-19 genom tolerans effekt.

Genom UVII vill vi minska toxiciteten genom att minska röntgendosen och uppnå samma effekt med vår apparat som ger kombinerat UV-ljus som ger tolerans och D-Vitamin och röntgen.

Våra partners är Karolinsk Innovation AB & Vinnova, House of Manufacturing and Services, Nokalux AB, ÅFRY, Norrsken, Lime och Things KTH.

Referenser: 

Hess CB, Nasti TH, Dhere VR, Kleber TJ, Switchenko JM, Buchwald ZS, Stokes WA, Weinberg BD, Rouphael N, Steinberg JP, Godette KD, Murphy DJ, Ahmed R, Curran WJ Jr, Khan MK. Immunomodulatory Low-Dose Whole-Lung Radiation for Patients with Coronavirus Disease 2019-Related Pneumonia. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2021 Mar 15;109(4):867-879. doi: 10.1016/j.ijrobp.2020.12.011. Epub 2020 Dec 16. PMID: 33340603; PMCID: PMC7832642.

 

Feldreich, G., Nicolas : An apparatus for use in irradiation therapy comprising ionization module and uv-light source. WO2017180054A1 WIPO (PCT)

 

Products
UVII

Combines ultraviolet light and x-rays

Prototyp constructed for Clinical reasearch to Cure Acute Respiratory Distress Syndrome.


Feldreich Caro Ruiz AB

Board
Chairman & CEO Nicolas Feldreich, MD, PhD
Anna Feldreich, DDS, PhD
Jan Feldreich, MD

Owners
Nicolas Feldreich, 
AGE Advisory AB, Goldrine Medical AB, Andreas Ruiz